Faiq Əhməd

Verilən suallarla Faiqin yaradıcılığının müasir Azərbaycan incəsənətindəki yerini öyrənməyə çalışdıq. Məqsədimiz rəssamın düşüncəsinin müxtəlif rejimlərini və təbəqələrini ortaya çıxartmaq idi. Həm onun istifadə elədiyi formalar, həm də onun özü bir ictimai incəsənət vahidi kimi deşifrələnməli idilər.
Müsahibənin nəticəsində o qənaətə gəldik ki, Faiqin içi doludur. Bir nə qədər öz yaradıcılığı ilə mənalar üfüqünü aşmaq istəsə də, bir o qədər də etdiyi əməliyyatlar barədə iddiasız və tərəddüdlüdür. Bir şey danılmazdır – onun öz xalçaları və axtarışları ilə yaratdığı dialoqa qoşulub bu söhbəti yaymalıyıq.

Bunlar da xoşunuza gələ bilər