Ajax Loading Image
 • Mühazirə iştirakçıları

Moderator: Səadət Abdullazadə

Konseptual rəssamlar: Sitara İbrahimova, Vüsal Rəhim, Elturan Məmmədov, Faiq Əhməd

 • Mühazirə müddəti – 95 dəqiqə
 • Təşkilatçı: VarYox Mədəniyyət və İncəsənət platforması

 

Gender problemi və gender bərabərliyinin təmin olunması dünyanın bir çox ölkələrində aktual problemlər sırasında durur. Bu, ilk növbədə iqtisadi və sosial sahədə gender bərabərsizliyi amilinin, insan resursları keyfiyyətinin pisləşməsindən irəli gəlir. Belə ki, problemin ciddi xarakter alması sosial-iqtisadi tərəqqiyə mane olur, insan kapitalının inkişafında mövcud sistemin səmərəliliyini aşağı salır və nəhayət cəmiyyətdə sosial ədalətsizliyin dərinləşməsinə gətirib çıxarır.

 

Gender probleminin həll edilməsi məqsədilə Azərbaycan Respublikasında bir sıra tədbirlər həyata keçirilməkdədir. Lakin son illər istər yerli mətbuatda, istərsə də rəsmi statistikalarda gördüyümüz rəqəmlər sadəcə təəssüfləndiricidir. Bir çox rayon və kənd yerlərində qızların təhsildən yayınmasının bəzən kütləvi hal aldığı görünməkdədir. Rəsmi rəqəmlərə görə 15-17 yaşlı gənc analar tərəfindən doğulan uşaqların sayı 2016-cı il üçün 2809-dur. XXI əsrdə bu rəqəmlər, gələcək nəsil və Azərbaycan cəmiyyəti üçün heç də yaxşı bir gözlənti vəd etmir. Bir cəmiyyətin sağlam və möhkəm olması ancaq qadın və ailə dəyərlərinin yüksəldilməsi ilə mümkündür. Bu dəyərlər dövlətimizin sosial siyasətinin istiqamətində də öz əksini tapıb. Gender problemi həllinə dövlətlə yanaşı hər bir kəs öz töfəsini verməlidir.

 

Yuxarıda qeyd edilən hər dört rəssam da Azərbaycan müasir incəsənətinin tanınmış nümayəndələridir.  Onların yaradıcılığını biləşdirən əsas amil məhz gender problemlərini öz yaradıcılığında geniş ışıqlandırmalarıdır. Və düşünürük ki, incəsənət nümayəndləri də gender problemini öz yaradıcılığı ilə işıqlandırmalı və həlli yoları üçün çalışmalıdır.

 

 • Mühazirə iştiraçıları

 

Sitara İbrahimova 2018-ci ildə yaratmağa başladığı “Qadının yolu layihəsi”, Azərbaycanda  son  20 ildə baş verən sosial-ictimai-iqtisadi problemlərin arsında var olan, özünə güzgüdə baxan Azərbaycan qadınıdır. Hansı ki, bu il Türk və İslam dünyasında ilk seçmə-seçilmə  hüququ verən,  Azərbaycan Cümhuriyyətinin 100 ilində yaşayan Azərbaycan qadını. Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində yaşayan çoxsaylı gender, sosial-iqtisadi, təhsil, erkən nikah, ailə daxili şiddət, depressiya, əməyin bərabər qiymətləndirilməsi kimi problemler arasında həbs olarkən, rəssam özü 4 divar  arasında yaşamaq savaşı verən qadınla bütövləşir, eyniləşir.  İki kadrda, eyni məkan, eyni interyer və eyni təsvir var, lakin eyni geyimdə fərqli bədənlər, fərqli həyat alternativi görünür. Sitaranın “Qadının yolu” layihəsi davam etməkdədir və daha fərqli kadrları ve həyatları özündə əks etdirəcək.

 

Sitara İbrahimova 1984-cü ildə Bakı şəhərində doğulub. 2004-cü ildə Bakı Dövlət Universitetinin “Sosial elmlər ve psixologiya” fakultəsində bakalavr, 2011-ci ildə Praqa İncəsənət Akademiyasının fotoqrafiya ixtisası üzrə bakalavr, 2018-ci ildə Bakı Dövlət Universitetinin kliniki  psixologiya ixtisası üzrə magistr təhsili almışdır. 2015-ci ildə Mədəni Niyyət xeyriyyə platformasını təsis etmişdir. 2018-ci ildə isə VarYox media platformasını təsis etmişdir.

 

2002-ci ildən yerli və xarici müasir incəsənət sərgilərində iştirak edir. 2013-cü ildə Azərbaycanı, 2015-ci ildə isə İranı Venesiya Bienalında təmsil etmişdir.

 

Vüsal Rəhimin Nurcan adlı konseptual əsəri özündə incəsənətin bir çox sferalarını birləşdirir (performans, videoart, fotoart, instaliyasiya). Nurcan Azərbaycanda var olan və artıq  tez tez rastlaşdığımız erkən nikah probleminə ışıq tutur. 2016-ci ildə baş vermiş faciəvi hadisədən bəhrələn rəssam Nurcan əsərilə erkən nikahlara və təhsildən yayınmağa öz səsini yüksətmişdi.

 

2018-ci ildə sərgilənən əsər, 3 mərhələdən ibarət idi. 1-ci mərhələ sərgiyə hazırlıq, 2 ci mərhələ sərginin baş tutması, hansı ki, sərgi salonu qaraya bürünmüşdü, divarlar, dekorlar, rekvizitlər hər şey qara idi. Qara divarların üzərində mövzuya uyğun 20 şeir yazılmışdı. Sərgi otaqlarının birində qara gəlinliklə 14 yaşlı gəlin evlənəcəyi, yaşca özündən boyük bəyi gözləyirdi. İnsanlar sərgi otaqlarını gəzir, nə baş verdiyini anlamağa çalışırdılar. Qısa müddət sonra çoxlu sayda bəy evi və musiqiçiləri ənənəvi  adətlərə uyğun zala daxil olurlar. Hər şey adətə uyğun olaraq qızın evdən götürülməsilə eynilik təşkil edirdi. Bu qaralara bürünmüş toy idi. Azyaşlı gəlinin gözündən erkən nikaha, cəmiyyətimizin yuvarlandığı cəhalətə bir baxış idi. Layihənin  3-cü mərhələsi, sərginin  səhəri günü bütün mediada “Bakıda qara toy oldu” deyə yayılan başlıqlı məqalə oldu. İnsanlar toyun ilk növbədə real olduğunu zənn etdilər, sonradan isə bunun  bir  rəssamın  erkən  nikahlara yanaşması olduğunu anladılar. Nurcan layihəsi səs gətirən, diqqət cəlb edən layihə idi. Rəssam bu mövzudakı layihələri fərqli formatda davam etdirir.

 

Vüsal Rəhim 1987-ci ildə Gəncə şəhərində anadan olub. 2011-ci ildə Azərbayacan Dövlət Rəssamlıq Akademiyasının “Teatr dekor sənətləri” ixtisası üzrə təhsil almışdır. O, 2011 –ci ildən Azərbaycanın köklü teatrlarında quruluşcu rəssam kimi çalışmış, həmçinin Azərbaycan müasir incəsənət sahəsində karyerasını uğurla davam etdirmişdir. Vüsal ölkədə və ölkədən kənar çox saylı sərgilərin daimi iştiraçısıdır.

 

Elturan Məmmədov  – Son 10 ildə Azərbaycan müasir incəsənət platformasında öz adı ilə  tez-tez  xatırlanan Elturan, Londonda olacaq sərgi üçün ən yeni iki layihəsilə qatılmaq niyyətindədir. İlk layihəsi olan “Uşaqlığımın evi” erkən nikah mövzusuna diqqət çəkəcək İnstalyasiyadır. Layihə qız uşaqlarının oynamalı olduğu oyunla (xana-xana) məcburi evləndirilən uşaqların tragediyasını əks etdirir. Elturanın ikinci layihəsi İnteraktiv instalyasiya sənətinə aiddir. Hər iki layihə Azerbaycanda  var olan və çox təəssüf ki, genişlənməyə başlayan erkən nikahlara ve gender probleminə yönəlir.

 

Elturan Məmmədov 1990-cı ildə Oğuz şəhərində anadan olub. Öz təhsilini “Institute for Studies in Global Prosperity” universitetində “Sosial Diskurs” ixtisası üzrə, həmçinin “Mohsen Makhmalbaf Film School”-da rejissorluq fakultəsini bitirib. 2012-ci ildən yerli və xarici müasir incəsənət sərgilərində iştirak edir.

 

Faiq Əhməd – Faiqin Bakirə (2016) əsəri əllə toxunmuş xalçadan ibarətdir. Təkcə əsərlərin adları, sərginin elə ilk otağında bilavasitə intim yaxınlığı dərk etmək üçün kifayət qədər eyham vurur. Bakirə – tədricən sıx, qalın qırmızı kütləyə çevrilən ənənəvi çalara malik xalçaçılıq nümunəsidir. Bu əsər, Faiq Əhmədin tekstildən hazırladığı orijinal əsərlər silsiləsini davam etdirir və ənənəvi əl işləri, kustar təcrübələrdə “gizlədilmiş” kişi-qadın, gender münasibətləri ilə bağlı gizli saxlanılan ənənəvi “hekayələri” aşkara çıxarır. Xüsusi olaraq, sözügedən əsər, qızın ər evinə, ailəyə gətirdiyi sərvətin bir hissəsi kimi, mükəmməl parçanı/xalçanı hazırlayan, ərə getməmiş qızların əvvəlki təcrübəsini əks etdirir. Digər sözlə, bu əsər, bakirə qızın qadına çevrilməsini ehtiva edir.

 

Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq Akademiyasında (2004) heykəltəraşlıq ixtisası üzrə təhsil almışdır.O, 2007-ci ildə Azərbaycanı 52-ci Venesiya Bienalesində təmsil etmək üçün seçilmişdir. Sənətçi öz əsərləri vasitəsilə müasir formaları ənənəvi materiallarla (məsələn, Azərbaycan xalçaçılıq sənəti) əlaqələndirir. Faiq Ahmed ölkədə və ölkədən kənar çox saylı sərgilərin daimi iştiraçısıdır.

 

Maderator- Səadət Abdullazadə – 2012-ci ildən başlayaraq AMM, UNİCEF, UNFPA kimi yerli və bəynalxalq təşkilatlarda çalışmışdır. Müxtəlif illərdə ölkənin Bakı, Mingəçevir, Şamaxı, Tərtər, Ağdam, Ağdaş, Ağcabədi, Beyləqan və s bölgələrində araşdırmalar etmiş və təlimlər təşkil etmişdir. Bunların arasında “Kənd yerlərində Gender Məsələlərinin həlli üçün Teatr”, “Layihə yazılması və idarə edilməsi”, “Gənclərin səsi” kampaniyası və başqalarını göstərmək olar. 2016-cı ildə Y-PEER Azərbaycan şəbəkəsinin ölkə üzrə təmsilçisi vəzifəsinə seçilmiş, 2018-ci ilə kimi bu vəzifədə çalışmışdır. Hal-hazırda həm üzv olduğu gənclər şəbəkəsində çalışır, həm də müstəqil təlimçi və araşdırmaçı kimi fəaliyyət göstərir.

 

 • Müahazirə müddəti – 95 dəqiqəlik proqramı

 

 1. Maderator – 15 dəqiqə
 • Salamlaşma.
 • Mövzu haqqında qısa məlumat.
 • Gender probleminə müasir incəsənət rəssamlarının münasibəti.
 • Probleminin qoyuluşu.
 • Rəssamlarının təqdimi.

 

 1. Sitara İbrahimova – 15 dəqiqə
 • Özü haqqında qısa məlumat.
 • Layihəsi haqqında çıxış
 • Layihəsinin təqdimatı
 • Layihəsinin təsiri
 • Layihəsilə nələri dəyişmək istərdi.

 

 1. Vüsal Rəhim -15 dəqiqə
 • Özü haqqında qısa məlumat
 • Layihəsi haqqında çıxış
 • Layihəsinin təqdimatı
 • Layihəsinin təsiri
 • Layihəsilə nələri dəyişmək istərdi

 

5 dəqiqə fasilə.

 

 1. Elturan Məmmədov – 15 dəqiqə
 • Özü haqda qısa məlumat
 • Layihəsi haqda çıxış
 • Layihəsinin təqdimatı
 • Layihəsinin təsiri
 • Layihəsilə nələri dəyişmək istərdi

 

 1. Faiq Əhməd – 15 dəqiqə
 • Özü haqqında qısa məlumat
 • Layihəsi haqda çıxış
 • Layihəsinin təqdimatı
 • Layihəsinin təsiri
 • Layihəsilə nələri dəyişmək istərdi

 

 1. Maderator – 15 dəqiqə
 • Mövzuya ümumi baxış
 • Auditoriya ilə fikir mübadiləsi: Sual-Cavab
 • Sağollaşma və Təşəkkür

 

 • Təşkilatçı: VarYox Mədəniyyət və İncəsənət platforması

 

VarYox 2018-ci ildə yaranmış onlayn incəsənət və mədəniyyət portalıdır. Yerli və xarici incəsənət xəbərlərini, yenilikləri paylaşırıq. Rəngli video kontentlərimiz, analiz və resenziyalarımız, podkastlarımız yenilikçi və yaradıcı komandamız tərəfindən dayanmadan bişirilib isti-isti sizə təqdim edilir.

 

Adımız bir az provokativ səslənsə də, ayrı şeyə fokuslanmışıq. Hədəfimiz mədəniyyət və incəsənət aləmində nə varsa işıqlandırmaqdır. Biz oxucularımızı müxtəlif xalqların mədəniyyəti, incəsənət nümunələri ilə tanış etmək, dünya mədəniyət və incəsənəti sahəsində baş verənlər haqda məlumatlandırmaqla ürəyində az da olsa, sənət qığılcımı olan gəncləri həvəsləndirmək, bu yolda onlara bələdçi olmaq istəyirik.

Approach of contemporary artists of Azerbaijan to the gender theme.

 

Participants of the lecture

  – Moderator: Saadat Abullazada

 – Conceptual artists: Sitara İbrahimova, Vusal Rahim, Elturan Mammadov, Agil Abdullayev 

  – Duration of the lecture – 95 minutes

  – Organizer – VarYox

 

Gender problem and gender equality are main topics of discussion in the world. This is primarily the result of gender inequality in the economic and social spheres, as well as a deterioration in the quality of human resources. Thus, the complication of the problem interferes with the socio-economic progress, reduces the fruitfulness of the current system in the development of human capital and, finally, leads to deepening of social injustice in society.

 

The Republic of Azerbaijan carries out a number of activities in order to solve the gender problem. But indicators that we are facing in recent years, both in the local media and official statistics, cause a feeling of regret. It becomes obvious that sometimes the deviation of girls from education in many districts and villages of the country is almost massive. According to official statistics, in 2016, 15–17-year-old mothers gave birth to 2,809 children. Such indicators in the 21st century, do not bode well for either the future generation or the Azerbaijani society. A healthy and strong society can only be achieved by increasing women rights and family values. These values ​​are also reflected in the direction of the social policy of our state. It should be noted that in solving the gender problem, everyone should contribute, along with the state.

 

All the above mentioned artists are famous representatives of contemporary art of Azerbaijan. The main factor uniting their creativity is the wide coverage of gender problems in their works. We believe that representatives of art should also highlight gender issues in their works and work towards their solution.

 

Lecturers:

Sitara Ibrahimova

 

The project “The Path of a Woman”, which was created by Ibrahimova in 2018, reflects a woman who exists and considers herself in the mirror, surrounded by political and socio-economic problems that have occurred in Azerbaijan over the past 20 years. This woman lives 100 years after establishment of Azerbaijan as a country for the first time in the Turkic and Muslim world which granted women right to elect and be elected. As part of her work, the artist himself merges with women in various regions of the country, confined among numerous problems relating to gender, education, early marriage, domestic violence, depression, unequal assessment of work, and social and economic problems and fighting for survival among the four walls. Two frames capture the same place, interior and image. But in the same clothes you can see different bodies and alternatives of life. Sitara’s project “The Path of a Woman” continues and new frames and destinies will be reflected within its framework.

 

Sitara İbrahimova was born in 1984 in Baku. In 2004, she received a bachelor’s degree in the Faculty of Social Sciences and Psychology of Baku State University, in 2011 – a bachelor’s degree in photography from the Prague Academy of Arts, and in 2018 – a master’s degree in the Faculty of Clinical Psychology of Baku State University. In 2015, she founded the “Cultural Intent” charity platform, and in 2018, the VarYox media platform.

 

Since 2002 she has been participating in local and international art exhibitions. In 2013, she represented Azerbaijan at the Venice Biennale, and in 2015 – Iran.

 

Vusal Rahim

 

His conceptual work “Nurjan” combines many areas of art (performance, video art, photo art, installation). “Nurjan” covers the problem of early marriages that exists and is growing in Azerbaijan. The artist, inspired by the tragedy that occurred in 2016, expressed his position on early marriages and education evasion.

 

The work, demonstrated in 2018, consists of 3 stages. The first stage consisted of preparation for the exhibition. The second stage was associated with the conduct of the event itself, where the exhibition salon – the walls, decorations, requisition, everything was shrouded in black. In one of the exhibition rooms, a 14-year-old bride, dressed in a black wedding dress, was waiting for the groom, who is much older than her. People walked around the exhibition rooms, trying to understand what was happening. After a short time, representatives of the groom and musicians entered the hall in accordance with traditional foundations. According to tradition, they took the girl from the father’s house. It was a wedding shrouded in black. It was a look at early marriages and ignorance, to which our society has come, through the eyes of a minor bride. The third stage of the project continued on the next day of the exhibition by distributing an article to all media under the heading “A black wedding took place in Baku”. Having first accepted what happened as the truth, people then realized that this was a peculiar approach of the artist to the problem of early marriage. “Nurjan” was a project that aroused great interest and raised excitement. V.Rahim continues his projects on this topic in various formats.

 

Vusal Rahim was born in 1987 in the city of Ganja. From 2007 to 2011, he studied theater designing at the faculty of theatrical and decorative design of the Azerbaijan State Academy of Arts. Since 2011, he worked as a director in the famous theaters of Azerbaijan, and also successfully continued his career in the field of contemporary art of the country. Vusal is a regular participant in numerous exhibitions held both in Azerbaijan and abroad.

 

Elturan Mammadov

 

Elturan Mammadov, whose name has often been heard in the past 10 years as part of the platform of contemporary art in Azerbaijan, wants to take part in an exhibition planned in London, along with his two newest projects. His first project called “The House of My Childhood” is an installation that covers the problem of early marriage. The project reflects the tragedy of girls who are forced to marry through the game (hopstop), which is played by children. The second project of Elturan is connected with the art of interactive installation. Both projects are related to the problems of gender inequality and early marriages, which exist, and, unfortunately, are becoming more common in Azerbaijan.

 

Elturan Mammadov was born in 1990 in the city of Oguz (then Vartashen). He received his degree in Social Discourse from the Institute for Studies in Global Prosperity, and also graduated from the Mohsen Makhmalbaf Film School directing department. Since 2012, he is participating in local and international exhibitions of contemporary art.

 

Faig Ahmed – A hand-woven carpet entitled Virgin (2016), stands in conversation with The Biggest. The titles alone are suggestive enough to understand the juxtaposition within the first room of the exhibition. Virgin is a hand-woven carpet with a traditional pattern that gradually transforms into a thick red mass. The work continues on a series of signature textile works by Ahmed and reveals unspoken local narratives on male-female gender relations hidden inside the crafts and artisanal practices. More specifically the work draws from the early practice of unmarried girls producing one exquisite textile as part of the treasure she brings into the marriage. In other words suggesting the transition from a girl to a women.

Faig Ahmed graduated from the Sculpture Faculty of the Azerbaijan State Academy of Fine Art in Baku in 2004. Since 2003 he has been working with various media, including painting, video and installation. He is currently studying the artistic qualities of traditional Azerbaijani rugs – he disassembles their conventional structure, rearranges the resulting components and then combines these fragments with contemporary sculptural forms.

 

He thinks that our opinions and decisions result from the influences of our childhood. If we could know all the details of someone’s life we could easily predict their reactions and choices. Tradition is the main factor that creates society as a self-regulated system. Changes in unwritten rules happen under the influence of global modern culture. The carpet is a symbol of the invincible traditions of the East, a visualization of an indestructible icon.

 

But in his art he sees culture differently. It is more about the expectation of a reaction because it is precisely this change in points-of-view that changes the world. Slight alterations in the form of a carpet dramatically change its structure and maybe make it more suitable for modern life.  Eastern culture is visually very rich. Ahmed covers it all in minimalistic forms, destroying the stereotypes of the tradition and redrawing new modern boundaries. People can widen borders and change them but no one has ever dared to break the local spirit.

 

Moderator: Saadat Abdullazada

Saadat Abdullazadeh has been working in local and non-governmental organizations such as AMM, UNICEF, UNFPA since 2012. She has researched and conducted trainings in different regions of the country in Baku, Mingachevir, Shamakhi, Tartar, Agdam, Aghdash, Aghjabadi, Beylagan and others. Among them are “Theater for Gender Problems in Rural Areas”, “Writing and Management of the Project”, “Voice of the Youth” campaign and others.

 

 1. Moderator – 15 minutes

 

– Greeting

– Short information about the topic

– Attitude of artists of contemporary art to the gender issue

– Presentation of the problem

– Presentation of artists

 

 1. Sitara Ibrahimova – 15 minutes

– Short information about herself

– Speech about project

– Presentation of the project

– Project Impact

– What would she like to change thanks to her project

 

 

 1. Vusal Rahim  – 15 minutes

 

– Short information about himself

– Speech about project

– Presentation of the project

– Project Impact

– What would he like to change thanks to his project

 

5 minute pause

 

 1. Elturan Mammadov  – 15 minutes

 

– Short information about himself

– Speech about project

– Presentation of the project

– Project Impact

– What would he like to change thanks to his project

 

 1. Faig Ahmed  – 15 minutes

 

– Short information about himself

– Speech about project

– Presentation of the project

– Project Impact

– What would he like to change thanks to his project

 

 1. Moderator – 15 minutes

 

– General overview of the topic

– Exchange of opinions with the audience: Question-Answer

– Farewell and thanks.

Gender mövzusuna Azərbaycan müasir rəssamlarının yanaşması

10 May | 17:00

UFAZ

Bakı, Nizami küçəsi, 183

Tədbirə getTədbirə get
Tags: