Ajax Loading Image

Ötәn ay Bilәsuvarda ailə, sosial məsələlər və gender problemi mövzusunda ilk pyes olan “Qurbanın qurbanlığı” tamaşasını gedib çәkmişik. Tamaşaya hazırlıq prosesi, kulisdәn görüntülәr vә tamaşanı 4 dәqiqәyә sığdırdıq. Qeyd edək ki, tamaşa rayonun teatr cəmiyyətinin öz yerli məhsuludur.

Tags: