Ajax Loading Image

Bakının “Ta(r)dino 6” art-platforması Azərbaycanı “Contemporary Istanbul” yaradıcılıq satış-sərgisində təmsil edəcək.

 

Müasir incəsənət üzrə ən möhtəşəm regional satış sərgisi olan “Contemporary Istanbul” ilbəil təşkil edilərək 14-cü dəfə İstanbulda sentyabrın 12-dən 15-nə kimi keçiriləcək. Sərgidə kommersiya qalereyalarından əlavə, bir sıra xüsusi qeyri-kommersiya layihələri də təqdim olunacaq. Dünya üzrə səkkiz art-platforma “Contemporary Istanbul”-un art direktoru Anissa Tuati tərəfindən seçilib sərgidə iştirak etməyə dəvət olunaraq, burada “A Spaces” adı altında birləşəcək və müasir incəsənətin yeni xəritəsini təşkil edəcəklər. Azərbaycanı bu layihədə “Ta(r)dino 6” artplatforması təmsil edəcək. Layihə çərçivəsində ziyarətçilərə təqdim edilən ekspozisiya gənc Azərbaycan rəssamları Aqil Abdullayev, Fərhad Fərzəliyev, Sitarə İbrahimova, Nəzrin Məmmədova, Samir Salahov və Vüsal Rahimin əsərlərindən ibarətdir. “Ta(r)dino 6” həmçinin unudulmuş istedad, əsərləri son vaxtlara qədər tamaşaçı qarşısına çıxarılmayan rəssam İmran Məcidovun da işlərini nümayiş etdirəcək.

“Ta(r)dino 6” – müxtəlif ölkələrin yaradıcı simalarını birləşdirən, gənc, sürətlə inkişaf edən bir platformadır. Layihənin açılışı Bakıda 2019-cu ilin fevralın 1-də baş tutmuşdu. Bu müstəqil təşkilat rəssamlara eksperiment keçirmək üçün meydança təklif edir.

 

Art-komissiyalar, peşə təhsili, yerli və xarici rəssam və kuratorlar tərəfindən keçirilən mühazirələr və ustad dərsləri bu gün “Ta(r)dino 6”nın başlıca fəaliyyət istiqamətlərini təşkil edirlər. Bu cür strategiyanın məqsədi Bakının yaradıcı icmasına və ələlxüsus alternativ cərəyan sənətkarlarına dəstək olmaq, müasir Azərbaycan incəsənətinə beynəlxalq marağı artırmaqdır. “Ta(r)dino 6”nın ilk layihəsi Bakının mərkəzində Samir Salahovun fərdi sərgisinin qeyri-formal “mənzildə yığıncaq” formasında açılışı olmuşdur. İkinci layihə ABŞ Səfirliyinin “Alumni MAX” qrant dəstəyi ilə təşkil olunaraq, Əlis Vu adlı San-Fransiskolu kurator və modelyerin keçirdiyi silsilə seminarlardan ibarət idi.

 

“Ta(r)dino 6” art-platformasının ən böyük beynəlxalq maraq qazanması bu ilin mayına, 58-ci Venesiya biennalesinin peşəkar  nümayişinə  təsadüf  edərək  “Turandot.  Radio-tapmacalar”  layihəsi  ilə  bağlıdır.  “Alternativ  Azərbaycan pavilyonu”  adlandırılmış  bu  birgünlük  tədbir  unikal  məkanda  –  Venesiyanın  ən  böyük  özəl  nəbatat  bağında keçirilmişdi. Bu gün “Turandot. Radio-tapmacalar” Azərbaycanın ən böyük müstəqil müasir incəsənət layihəsidir. Bu beşkanallı radio-instalyasiya rəssam Fərhad Fərzəliyev, şair Leyli Salayeva, kurator Əsli Səmədova və musiqişünas Cahangir  Səlimxanovun  10  ölkənin  50-dən  artıq  nümayəndəsi  ilə  əməkdaşlığı  nəticəsində  ərsəyə  gəlmişdir. “Turandot.   Radio-tapmacalar”   layihəsi   “Contemporary   Istanbul”da   təqdim   olunmaq   üçün   seçilərək,   yeni texnologiyalarla rəqəmsal incəsənəti özündə birləşdirən “Plugin” pavilyonunda nümayiş etdiriləcək.

 

“Ta(r)dino 6” müstəqil, özünü maliyyələşdirən bir təşəbbüsdür. Əsas komandası üç nəfərdən ibarətdir: kuratorlar Əsli Səmədova və Lesli Qrey, bir də art-menecer Olqa Seleznyova. “Ta(r)dino 6” komandasının amalı Azərbaycan rəssamlarına  geniş  yerli  və  beynəlxalq  auditoriyaları  hədəfə  alan  layihələr  yaratmaqda  yardım  göstərməkdir. İstanbul layihəsindən əlavə, “Ta(r)dino 6” Bakı üçün də bir payız proqramı hazırlayır: Müasir İncəsənət Muzeyində və “Ta(r)dino”nun özünə məxsus özəl məkanda Berlinli rəssam Kseniya Finkin fərdi sərgisi açılacaq, bir də Venesiya biennalesində əsəri təqdim olunan Londonlu rəssam və filosof Zeyqəm Əzizovun mühazirəsi keçiriləcək. “Ta(r)dino 6” əməkdaşlıq və qarşılıqlı dəstək sayəsində “az vəsaitlə effektli nəticə” prinsipini əsas tutaraq layihələr hazırlayır, bununla da sənət aləmində çalışmaq barədə formalaşmış beynəlxalq təcrübə və stereotipləri dağıdır. Azərbaycanda və xaricdə həyata keçirdiyi  layihələri davam etdirmək məqsədilə “Ta(r)dino 6” aktiv şəkildə qrantlar və sponsor köməkliyi axtarışındadır, yerli və beynəlxalq qurumlarla tərəfdaşlığa açıqdır.

Ta(r)dino 6 Art Platform from Baku, Azerbaijan at Contemporary Istanbul

 

The 14th  edition of Contemporary Istanbul, the leading annual art fair in Turkey, takes place from September 12 to 15. To build overall aesthetic and conceptual vision for 2019 edition of the fair, its artistic director Anissa Touati has travelled extensively in the region. As a result of her research, Azerbaijan will be represented in invitation-only ‘Art Space’ sections by Ta(r)dino 6 Art Platform. The inclusion of independent art initiatives in commercial  fairs  gives  visibility  and  creates  opportunities  for  passion-driven  art  professionals  and  fosters further collaborations among them.

 

Ta(r)dino  6  Art  Platform  brings  together  artworks  of  emerging  Azerbaijani  artists  Agil  Abdullayev,  Farhad Farzaliyev,  Sitara  Ibrahimova,  Nazrin  Mammadova,  Samir  Salahov  and  Vusal  Rahim.  Ta(r)dino  6  will  also showcases works by Imran Majidov, a rediscovered artist who will have his first international participation in the past decade. The selection of the artists and artworks represent Ta(r)dino 6’s past and upcoming projects.

 

Launched  on  February  1,  2019,  Ta(r)dino  6  Art  Platform  is  a  Baku-born  art  initiative  with  international outreach. It was conceived as a result of observations and conversations with art professionals abroad and in Baku.  Very  quickly,  the  platform  filled  in  a  niche  within  Baku’s  art  scene,  providing  art  professionals  the opportunity to explore their ideas in depth. Programs to date include commissioned site-specific artworks, artist talks, professional coaching and workshops by local and international artists and curators to help grow Baku’s emerging art community and to support the discourse on Azerbaijani contemporary art. Ta(r)dino 6 activities started in a vintage flat in downtown Baku with a solo exhibition by Samir Salahov and continued with  a  week-long  workshop  by  San-Francisco  based  curator  and  fashion  designer  Alice  Wu  supported  by Alumni  MAX  grant  from  the  US  Embassy.  Ta(r)dino  6  Art  Platform  gained  international  attention  with Turandokht.  Radio  Riddles,  a  migrating  sound  installation  that  was  labelled  by  the  art  community  an ‘alternative Azerbaijan pavilion’ during the professional preview of the 58th  Venice Biennial. Doing everything opposite  to  what  is  conventionally  done  at  Venice  Biennial,  Ta(r)dino  6  showcased  the  major  to  date independent contemporary art project from Azerbaijan in the unique setting of the largest private garden in Venice, walking distance from the actual national pavilion. Turandokht. Radio Riddles, the five-channel radio installation resulting  from the collaboration  between Farhad  Farzaliyev,  Leyli  Salayeva,  Asli  Samadova  and Jahangir   Selimkhanov   and   over   50   contributors   from   10   countries,   will   feature   in   ‘Plugin,’   another Contemporary Istanbul invitation-only section focused on new media and digital arts. Its curator Esra Özkan found an ‘exhibition in a suitcase’, the model presented in Venice, appealing for the complexity of its content and simplicity of execution.

 

It is worth to notice that Ta(r)dino 6 Art Platform is an independent self-funded initiative. The core team of three  –  curators  Asli  Samadova  (Founder)  and  Lesley  Gray  and  art  manager  Olga  Seleznyova  –  create opportunities for the artists to be exposed to wider audience and geography. In September Ta(r)dino 6 Baku programme includes a two-venue solo show of Berlin based artist Xenia Fink and a lecture by London-based artist, philosopher and essayist Zeigam Azizov, whose work was included into the La Biennale di Venezia this year.   Ta(r)dino  6  makes  “high-impact  projects  with  little  or  no  funds”  built  on  collaborations  and  mutual support, breaking many art world practices and stereotypes. However, to sustain ambitious programming and continue doing Baku-based and international projects, Ta(r)dino 6 Art Platform actively looks for support – grants, sponsorship and partnerships.

Бакинская арт-платформа Ta(r)dino 6 представит Азербайджан на арт-ярмарке Contemporary Istanbul

 

С  12  по  15  сентября  в  Стамбуле,  в  14-й  раз  пройдет  ежегодная  ведущая  региональная  ярмарка  современного искусства    Contemporary    Istanbul.    Помимо    коммерческих    галерей    на    ярмарке    будет    представлен    ряд некоммерческих спецпроектов. Восемь арт-платформ со всего мира, отобранных и приглашенных к участию арт- дирекором  ярмарки  Аниссой  Туати,  составят  новую  карту  современного  искусства  и  будут  объединены  под названием «A Spaces». Азербайджан в этом году будет представлен арт-платформой Ta(r)dino 6. В рамках проекта посетители смогут ознакомиться с экспозицией, состоящей из работ молодых азербайджанских художников Агиля Абдуллаева, Фархада Фарзалиева, Ситары Ибрагимовой, Назрин Мамедовой, Самира Салахова и Вусала Рагима. Ta(r)dino 6 также продемострирует работы Имрана Меджидова – художника, чей талант был незаслуженно забыт, и чьи работы до недавнего времени были скрыты от зрителей.

 

Ta(r)dino 6 – это молодая быстроразвивающаяся платформа, объединившая творческих людей из разных стран. Запуск  проекта  состоялся  1  февраля  2019  года  в  Баку.  Независимая  организация  предлагает  художникам площадки для экспериментов и дает возможности для самовыражения.

 

Основное  направление  деятельности  Ta(r)dino  6  на  сегодняшний  день  —  арт-комиссии,  профессиональное обучение,  лекции  и  мастер-классы  от  местных  и  международных  художников  и  кураторов.  Такая  стратегия разработана   с   целью   поддержать   бакинское   арт-сообщество,   в   особенности,   альтернативное,   повысить международный  интерес  к  азербайджанскому  современному  искусству.  Первым  проектом  Ta(r)dino  6  стало открытие персональной выставки Самира Салахова, прошедшая в формате квартирника в центре Баку.

 

Вторым  проектом  стал  организованный  при  поддержке  американского  посольского  гранта  Alumni  MAX  цикл семинаров с Элис Ву — куратором и модельером из Сан-Франциско.

 

Наибольший международный интерес арт-платформа Ta(r)dino 6 привлекла проектом «Турандот. Радиозагадки» на   профессиональном   показе   58-й   Венецианской   биеннале   современного   искусства   в   мае   этого   года. Однодневное событие, названное «альтернативным павильоном Азербайджана», прошло в уникальном месте — самом большом частном ботаническом саду Венеции. «Турандот. Радиозагадки» на сегодняшний день является крупнейшим    независимым    проектом    современного    искусства    из    Азербайджана.    Эта    пятиканальная радиоинсталяция – результат сотрудничества художника Фархада Фарзалиева, поэта Лейли Салаевой, куратора Асли  Самадовой,  музыковеда  Джахангира  Селимханова  с  более  чем  50  участниками  из  10  стран.  Проект «Турандот. Радиозагадки» отобран для участия в Contemporary Istanbul. Работа будет представлена в павильоне PlugIn, который объединит в себе новые технологии и цифровое искусство.

 

Ta(r)dino   6   –   независимая   самофинансируемая   организация.   Основная   команда   состоит   из   трех   человек: кураторов  Асли  Самедовой  и  Лесли  Грей  и  арт-менеджера  Ольги  Селезнёвой.  Задача  команды  Ta(r)dino  6  – помогать   азербайджанским   художникам   создавать   проекты,   которые   могут   быть   представлены   широкой аудитории  в  Азербайджане  и  за  его  пределами.  Помимо  стамбульского  проекта  Ta(r)dino  6  готовит  осеннюю программу в Баку: персональную выставку берлинской художницы Ксении Финк в Музее Современного Искусства и в собственном пространстве Ta(r)dino, лекцию участника Веницианского биеннале лондонского художника и философа  Зейгама  Азизова.  Ta(r)dino  6  готовит  проекты  по  принципу  «высокая  эффективность  при  небольших затратах»  и  строит  деятельность  на  сотрудничестве  и  взаимной  поддержке,  разрушая  многие  сложившиеся международные практики и стереотипы о работе в сфере искусства. Для продолжения реализации проектов в Азербайджане  и  других  странах  Ta(r)dino  6  активно  ищет  поддержку  в  виде  грантов  и  спонсорства,  открыто  к партнерству с местными и международными институциями.

Tags: