Ajax Loading Image

Xınalıqda keçiriləcək olan art rezidensiya layihəsinə qoşulacaq olan ikinci rəssam Vüsal Rəhimdir. Vüsal Azərbaycan müasir incəsənət platformasının tanınan nümayəndəsidir.

 

Vüsal Rəhim öz yaradıcılıq praktikasında, müxtəlif sahələri istifadə edərək fərdi mübarizə, gender bərabərliyi və sosial problemləri araşdırmaqla, konseptual və müasir incəsənəti birləşdirir. Gəncədən olan, hazırda isə Bakıda fəaliyyət göstərən Vüsal Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq Akademiyasının Teatr və dekorativ dizayn fakultəsində təhsil alıb və maraq dairəsi əsərlərində əks olunub; bütün layihələri – istər rəsmlər, videosənət və heykəltəraşlıq – insanlar və onların həyat hekayələri ətrafında cəmləşib; onları emosional və cəlbedici qılır. Professional şəkildə səhnə və geyim dizayneri işləyərkən rəssam sənət əsərlərini dünya miqyasında, o cümlədən Rusiya və ABŞ kimi ölkələrdə nümayiş etdirib.

 

Vüsalın yaradıcılığında kişiliyin və qadınlığın sosial konstruksiyaları, həmçinin insan ruhunun yaşadığı bədənin qoyduğu çərçivələrdən kənara çıxmaq cəhdinin təcrübəsi araşdırılır. Onun teatral təcrübəsini yaratdığı əsərlərin və videosənətin içində gizlənmiş simvolizm və estetika vasitəsi ilə sezmək olur. Qədim Azərbaycan mifologiyasından ilhamlanan rəssamın rəsmlərində, heykəllərində və videoəsərlərində tez-tez güclü qadın obraızını görmək olar.

 

Onun yuxarıda qeyd olunan çoxşaxəli yaradıcılığından əlavə, Vüsal artıq bir ilə yaxındır ki, VarYox ailəsinin bir üzvüdür. O, əsasən Mədəni Niyyət xeyriyyə layihələrinin kurasiyası ilə məşğuldur. 2018-ci ildə VarYox komandasının Xınalığa səfəri zamanı, Vüsal Rəhim də bu aktiv fəaliyyətin bir hissəsi olmuşdu. Onun bu səfərdən sonra VarYox komandası tərəfindən yaranan Dağların Başı layihəsi ilə bağlı da təklifləri olmuşdu. Əsas təkliflərdən biri, Xınalıq icmasının tarixdən bu günə gələn ənənəvi toxuculuq yaddaşından istifadə edilərək, çoxçeşidli toxuculuq məhsullarının istehsalını həyata keçirməkdir. Məqsəd Xınalığın ətrafında bitən qiymətli çay bitkilərini toplayaraq, onları Xınalıq xanımlarının toxuduğu qədim naxışlarla bəzədilən toxunma paketlərdə satışa təqdim etməkdir.

 

 

Bundan başqa Vüsal, Dağların Başı art festivalı üçün də öz yaradıcılıq əsəri olan “Bacarasan” adlı performansını da təqdim edəcək. O, bu performansı üçün xeyli vaxtdır ki çalışır.

 

Ümumilikdə isə 21 günlük art rezidensiya və festival çərçivəsində Vüsal da bir çox tədbir və vörkşopların yaxından iştirakçısı olacaq.

 

  • Daha əvvəl amerikalı kurator Lesli Qrey-in Şəkilçəkən rubrikasında Vüsal Rəhim haqqında yazdığı yazını oxuyun: Vüsal Rəhim.

 

The second artist to join  art residency project in Khinalig is Vusal Rahim. Vusal is a well-known representative of Azerbaijan’s contemporary art platform.

 

Vusal Rahim’s artistic practice bridges conceptual and contemporary art, using diverse media to explore personal struggles, gender identity and social issues. Originally from Ganja and now based in Baku, he studied in the department of Theatre and Decorative Design at the Azerbaijan State Academy of Art and his interest in performance is clear in his work; his projects, whether paintings, video art, or sculpture, center around people and their stories, making them emotional and engaging. While he has worked professionally as a stage and costume designer, he has exhibited his art around the world including Russia and United States.

 

Vusal’s artwork examines social constructions of masculinity and femininity, as well as the experience of the human soul seeking to ascend the confines placed upon the body in which it inhabits. His background in theater is evident in the staging of his performances and videos through his layering of symbolism and aesthetics. Inspired by the ancient mythology of Azerbaijan, strong female characters often emerge as the heroines of his paintings, sculpture and video work.

 

In addition to his aforementioned multi-faceted creativity, Vusal is a member of  VarYox family for already a year. He is mainly engaged in curation of Medeni Niyyet charity projects. During  VarYox team’s visit to Khinalaly in 2018, Vusal Rahim was also a part of this visit. He had suggestions for Mountain Bike project created by VarYox team after that visit. One of his key proposals is  implementation of  Khinalig community’s multifaceted textile products, using traditional textile memorabilia to date. Valuable tea plants around  Khinalig  will be collected and put up for sale in embroidery packages embroidered by Khinalig ladies.

 

 

Furthermore, Vusal will present his performance “Bacarasan” for Dağların Başı Art Festival. It has been a while that he is working on this performance.

 

As a whole, within the framework of  21-day Art residency and festival, Vusal will be a close participant of range of  events and workshops.

 

  • Read the previous article written by American curator Leslie Gray about Vusal Rahim in the #Şəkilçəkən Series: Vusal Rahim.

 

Vüsal Rəhim

Tags: