Ajax Loading Image

Fərhad Fərzəli və Əli Həsənov hər ikisi səslə bağlı sahədə çalışır – indiyədək rok və elektronikanın da daxil olduğu müxtəlif janrlar üçün musiqi kompozisiyaları yaradıblar.

Bakı və Moskvada yaşayan Əli Həsənov Bakıda performans incəsənətinin əsaslarını qoymuş, tanınmış və yüksək rəğbətə malik performans sənətçisidir. Bir çox sahədə fəaliyyət göstərən Əli Həsənov, diqqətini əsasən instalyasiyada, rəqəmsal animasiyada və səs sənətində cəmləşdirir. Onun instalyasiyaları özlüyündə konseptualdır, auditoriyanı həcmlərinin, tərkiblərinin və konfiqurasiyalarının manipulyasiya edilməsi vasitəsi ilə məna həkk olunmuş dünyəvi obyekt və fiqurlarla təmasa dəvət edir. 2012-ci ildə keçirilən “Baku Public Art Festival” (Bakı İctimai İncəsənət Festivalı) üçün elektron səs əlavə edilmiş canlı musiqi ilə müşaiyət olunan kompüter animasiyalarından ibarət “Arsenium” performansı təqdim edilib.

“Arsenium” multimedia sənət layihəsi tarixi bir hadisə olan, rus avanqard bəstəkar və nəzəriyyəçi Arseni Avraamovun Bakıdakı ilk performansı “Sirenaların simfoniyası”na əsaslanıb. Arsenium “Sirenaların simfoniyası”nın rekonstruksiyası deyil, daha çox Bakının incəsənət səhnəsində önəmli rol oynamış bu tədbirə ithafdır.

Bu sənət layihəsi psevdo-xronoloji və mifoloji elementlərin stilini özündə birləşdirən video animasiyaya əsaslanır. Layihə üçün musiqi Natalia Qonçarova ilə birlikdə Əli Həsənov tərəfindən yazılıb. Saundtrek rus musiqiçi və bəstəkar Arseni Trofimlə birlikdə Bakı xor və nəfəsli alətlər qrupu tərəfindən ifa edilib. Uyğun atmosfer yaratmaq üçün performans Bakının tərsanələrindən birində baş tutub.

 

Bundan əlavə, onun işləri 52-ci Vyana bienalında, 4-cü Moskva bienalında və müxtəlif müasir incəsənət sərgilərində, həmçinin 2012 və 2013-cü illərdə Londondakı “Fly to Baku” sərgisində, Parisdə, Berlində, Moskvada və Romada, 55-ci Vyana bienalı çərçivəsində və Heydər Əliyev Mərkəzində keçirilən “Love Me, Love Me Not” sərgisində nümayiş olunub. 2016-cı ildə Bakıda MOMA çərçivəsində Əli Həsənovun ALIBI adlı solo şousu nümayiş etdirilir. Fərhad Fərzəli isə Bakıda yaşayır və yaradıcılığını geniş şəkildə Bakıda, Londonda, Berlində, Moskvada, Daşkənddə və Dubayda sərgiləyib. Onun multimedia sahəsindəki işləri antropologiya və incəsənət arasında durur, fəaliyyəti isə Azərbaycan və Qafqaz estetikasının, xalq mədəniyyətinin sosial dinamikasının və nostalgiyasının müxtəlif ölçülərinin araşdırılmasına istiqamətlənib. Rəssamlıq, kompüter qrafikası, qravür, video sənət, instalyasiya və performans kimi sahələrdə çalışan F.Fərzəli “Azeriff” ləqəbi ilə musiqi yaradır, Bakı, Kiyev və Moskva kimi şəhərlərdə DJ seti ilə çıxış edib. Musiqi və səs həmişə Fərhadının yaradıcılığının mühüm xüsusiyyəti olub, indi isə onun ən son yaradıcılığının özəyini təşkil edir.

 

2015-ci ilin sonunda təsis edilmiş Naschkatze layihəsindən bəri Əli və Fərhad birgə olaraq Azərbaycanın və Qafqazın aural irsinin araşdırılması istiqamətində çalışırlar. Müxtəlif mədəniyyətlərin audio nümunələrini qataraq onlar musiqi miqyasında sönüb-parlayan musiqi spiralları yaradır. Onlar elektron ritmləri mahnılarla, danışıqla və digər səslərlə qarışdıraraq zaman və məkan çərçivəsində rəvayətlər yaradır. Onların janrlara meydan oxuyan tərzi, konseptual baxımdan mürəkkəbdir, lakin səsin yayıldığı, əridiyi və bərpa olduğu gözəl və düşündürücü məqamlara malikdir. Onların ilk EP-i olan “Dilber” 10 Avqustda Bakının yeni musiqi leybli olan Geschenk Recordings tərəfindən dünya miqyasında rəqəmsal formatda buraxılıb. Bu EP-də, kompozisiyalarına dərinlik və nüans qatan, müxtəlif beynəlxalq DJ-lərin treklərinin remiksləri mövcuddur.

 

Naschkatze həmçinin musiqi parçaları üçün duetin YouTube kanalında tanış ola biləcəyiniz kliplər də hazırlayır. Videolar hər iki sənətçinin vizual dilinin kəsişməsini göstərir – orada kompüter qrafikasına, animasiyaya və kollajlanmış ikonoqrafiyaya rast gəlmək olar. Bu duet müxtəlif festivallarda, həmçinin 2017-ci ildə Batumidə Foto Günləri Festivalında və 2018-ci ildə isə Gürcüstanda keçirilmiş “Fest I Nova” və “Caucasus All Frequency Festival” tədbirlərində iştirak edib. Onlar həmçinin Bakıda keçirilmiş Unsound Dislocation tədbirində iştirak ediblər və hələ çox çıxışlar planlaşdırıblar. 2018-ci ilin sonuna isə yeni tamformatlı LP yayımlamaq niyyətindədirlər.

 

Artists Farhad Farzali and Ali Hasanov both have worked in sound-based media and music composition in various genres including rock and electronia.  Ali Hasanov, who lives in Baku and Moscow, is an established and highly respected artist who pioneered performance art in Baku. He works across various media, with a focus on installation, digital animation and sound art. His installation work is conceptual in nature, inviting audiences to engage with mundane objects and shapes that are given layers of meaning through the manipulation of their size, configuration and context. For the 2012 Baku Public Art Festival, Ali created the art performance ‘Arsenium,’ consisting of computer animations set to a live musical enactment overlaid with electronic sound.

Multimedia art project “Arsenium” is based on the historically significant event of the first performance in Baku of the “Symphony of sirens” by avant-garde Russian composer and theorist Arseniy Avraamov. “Arsenium” is not a reconstruction of the “Symphony of sirens”, it’s more a tribute to the event that played a significant role in the art-scene of Baku.

This art project is based on video-animation in the style of pseudo-chronological and mythological elements. Music for the project is written by Ali Hasanov in collaboration with Natalya Goncharova. The soundtrack consists of electronic music performed by Russian musician and composer Arseniy Trofim along with the Baku choir and brass band. To create a suitable atmosphere the performance took place at one of Baku dockyards.

Elsewhere, his work has been shown in the 52nd Venice Biennale, the 4th Moscow Biennale, and various survey exhibitions of contemporary art including Fly to Baku in London, Paris, Berlin, Moscow, and Rome in 2012 and 2013, and the exhibition Love Me, Love Me Not, which was featured at the 55th Venice Biennale and at the Heydar Aliyev Center in Baku. His solo show entitled ALIBI at the Baku MOMA was held in 2016. Farhad Farzali is based in Baku but has shown his work widely in Baku and abroad in London, Berlin, Moscow, Tashkent, and Dubai, among other places. His multimedia work exists between anthropology and art, and his art practice explores various dimensions of Azerbaijani and Caucasian aesthetics, folk culture, social dynamics and nostalgia. Working across painting, computer graphics, prints, video art, installation and performance, he has created music under the name ‘Azeriff’ and has had DJ sets in Baku, Kiev and Moscow. Music and sound have always been an important feature of Farhad’s work, and now form the nucleus of his most recent oeuvre.

 

With the project Naschkatze, which was founded in late 2015, Ali and Farhad collaborate through the exploration of the aural heritage of Azerbaijan and the Caucasus. Mixing audio samples from various cultural landscapes, they create audio loops that fade in and out of musical scale, blending electronic beats with song, speech and other sounds to create a temporal and spatial narrative. Their genre-defying sound is conceptually complex but also contains moments of beauty and contemplation, where sound expands, dissolves and reconstitutes.  Their first EP Dilber was released worldwide in digital format on August 10 through Geschenk Recordings, which is a new Baku-based music label. The EP contains remixes of the tracks by different international DJs, adding depth and nuance to their compositions.

 

Naschkatze also creates videos to accompany the sound pieces, which are available on their YouTube channel. The videos contain imagery that suggests an intersection of the visual languages of both artists, combining computer graphics, animations and collaged iconography. They have played various festivals including the 2017 Batumi Photo Days Festival and the 2018 Fest I Nova and Caucasus All Frequency Festival in Georgia, and the Unsound Dislocation 2018 festival in Baku, with more planned in the future. Their new full-length LP is planned for the end of 2018.

Naschkatze

Müəllif

Lesli Qrey Dubayda məskunlaşmış kurator olmaqla yanaşı, Körfəz ölkələri və Xəzər regional müasir incəsənətini araşdırır. O ArtAsiaPacific incəsənət jurnalı üçün Mərkəzi və Qərbi Asiya regionlarından yazır. O Bakı incəsənət səhnəsini sevir və tez-tez ziyarət edir.

Lesley Gray is a Dubai-based curator and researcher focusing on contemporary art in the GCC and Caspian Sea regions. She is also a freelance writer covering Central and West Asia for the art journal ArtAsiaPacific. She loves the Baku art scene and visits often.

Tags: