Ajax Loading Image

Fotoqraf Sənan Ələskərov incəsənət təcrübəsinə doğma şəhərində – Bakıda müxtəlif insanları və yerləri çəkməyə ruhlandıran Azərbaycan Dövlət Universitetində jurnalistika sənətinə yiyələndikdən sonra başlayır. Fotojurnalist və fotoqrafiya müəllimi kimi çalışarkən Sənan öz obyektivini Azərbaycanın gündəlik nəbzini tutmaq üçün istifadə etməyə üstünlük verirdi. 1999-2009-cu illərdə Azərbaycan Fotoqraflar Assosiasiyasının Bədii Şurasının rəhbəri olmuş Sənan Ələskərov hal-hazırda Bakıda öz studiyasında çalışır, kommersiya məqsədi ilə fəaliyyət göstərməklə yanaşı tələbələr də hazırlaşdırır, həmçinin əl işlərini dünyanın müxtəlif nöqtələrində keçirilən sərgilərə təqdim edir. Onun əsərləri Norveç, Rusiya, İtaliya, Almaniya, Fransa, Monqolustan, Gürcüstan, Türkiyə və Birləşmiş Krallıq kimi ölkələrdə sərgilənib. Bundan əlavə Sənan yaradıcı səyyar “Fly to Baku. Contemporary Art from Azerbaijan (2012-2013)” adlı incəsənət sərgisində iştirak edib. 2013-cü ildə onun “Sadəliyin Şəffaflığı” solo sərgisi Bakının Yay qalereyasında, Bakıda MOMA-dakı Home Sweet Home sərgisi çərçivəsində və 55-ci Venesiya Bienalında Azərbaycan pavilyonunun sərgisinin bir hissəsi olaraq nümayiş etdirilir. 2014-cü ildə isə onun əl işi Türkiyənin İstanbul şəhərində və Avstriyada keçirilən Vyana İncəsənət Yarmarkasında sərgilənib. 2015-ci ildə Sənan YARAT tərəfindən, yeni tikililərlə əvəz edilən, yox olan tarixi Sovetskini çəkməyə dəvət edilmişdi. Sənan Ələskərov müxtəlif regional və beynəlxalq mükafat və premiyalar laureatıdır, onun fotoları isə Salvador Velaseka muzeyi (Reus, İspaniya), Fotoqrafiya Kitabxanası (Sarri, Böyük Britaniya), həmçinin Bakı İncəsənət Mərkəzinin və Bakıdakı MOMA-nın müntəzəm kolleksiyalarında yer alır. Onun əl işləri həmçinin Türkiyə, Birləşmiş Krallıq, ABŞ və Avropada bir çox şəxsi kolleksiyalarda saxlanılır.

 

Sənanın konseptual dokumental üslubu Azərbaycanın bədii fotoqrafiyasını formalaşdırmağa kömək etməklə birgə öyrətdiyi saysız-hesabsız tələbələri ruhlandırmışdır. Onu detallar, intim anlar və şəxsi əlaqələr cəlb edir – onun əl işləri fotoqrafiyada təsvir olunan subyekti incəsənət dürüstlüyü ilə və müasir fotoqrafiya sənətində geniş şəkildə yayılmış olan vizual manipulyasiyadan az istifadə etməklə təqdim olunur. Sənan, karyerası ərzində iki dəfə Bakıya səfər etmiş və delikat ağ-qara tonlarda Bakının neft sənayesinə həsr olunmuş möhtəşəm şəkillər yaradan həmkarı, məşhur Maqnum fotoqrafı Cozef Kudelka kimi insanlardan təsirlənir. Sənətkar memarlığın, urbanizmin, bu iki sahənin yaranmasında və məhv edilməsində insan rolunun və bəşəriyyətin ətraf mühitlə mövcud olmasının mürəkkəbliyinin araşdırılmasında da ağ-qara tonlara üstünlük verir. Onun təsvirləri, orada həkk olunan tonların dərinliyi və kölgələr vasitəsi ilə gizli mənanı əks etdirməklə, müxtəlif mexanizmlər tərəfindən yer səthi üzərində iz qoyan mürəkkəb naxışlar və ya ətraf mühitlə kəskin ziddiyət təşkil edən arxitektur əyrim kimi, adətən gözdən qaçan və ya fikir verilməyən xüsusiyyətləri qabardır. Sənan bu amillərin necə məna yaratdığını araşdırır, diqqətli müşahidələri və subyektlərini çərçivəyə alması sayəsində məkanın əks etdirdiyi emosional bağlılıqları fiksasiya edir. Dəyişən landşaftı lentə almaqla Sənan Ələskərov o Bakı haqda xatirələri qoruyur, onun incəsənəti isə günümüzdə şəhəri şəhər edən insanların və müxtəlif məkanların hekayələrinə forma verir.

Photographer Sanan Aleskerov began his artistic practice with a degree in journalism from the Azerbaijan State University, inspiring him to capture the people and places of his home, Baku. While he worked as a photojournalist and a photography instructor, he has always been driven to use his lens to document the daily rhythm of Azerbaijan. He was the head of the Artistic Council of the Azerbaijan Association of Photographers from 1999-2009 and maintains his studio in Baku, working commercially and teaching students, as well as exhibiting his photography in various shows across the world. He has shown work in Norway, Russia, Italy, Germany, France, Mongolia, Georgia, Turkey, the UK, and he participated in the seminal traveling art exhibition Fly to Baku. Contemporary Art from Azerbaijan (2012-2013). In 2013 his work was exhibited in Transparency of Simplicity at Yay Gallery in Baku, in the Home Sweet Home exhibition at the Baku MOMA, and in the 55th Venice Biennial as part of the exhibition for the Azerbaijani Pavilion. In 2014, his work was shown at Contemporary Istanbul in Turkey, Istanbul and the Vienna Art Fair in Austria, Vienna. In 2015, he was commissioned by YARAT to record the disappearing Sovietskiy district, a historic neighborhood that has been replaced by the urban growth of contemporary Baku. He is the recipient of various regional and international awards and prizes, and his photographs are held in the permanent collections of Salvador Velaseca Museum (Reus, Spain), the Photographic Library (Surrey, Great Britain) and the Baku Art Centre and Baku MOMA in Azerbaijan. His works are also in private collections in Turkey, the UK, the USA and across Europe.

 

 

Sanan’s conceptual documentary style has helped shape Azerbaijani art photography by inspiring a narrative focus of the countless students that he has mentored. He is drawn to details, intimate moments, and personal connections – his work presents the subjects of the photographs with artistic honesty and without the extensive visual manipulation so heavily used in contemporary photography. He draws inspiration from fellow artists such as the famous Magnum photographer Josef Koudelka, who visited Baku twice during his career, and whose iconic images of Baku’s oil industry are delicately rendered in black and white. Sanan also uses the black and white aesthetic of explore architecture, urbanism, and the role of humans in the creation or destruction of both, exploring the complexity of the coexistence of humanity with the world around it. His images reveal layers of hidden meaning in their tonal depth and shadows, highlighting features that are often overlooked or unacknowledged, such as intricate patterns carved by machinery across the surface of the earth or the curve of an architectural detail in sharp contrast to the environment around it. He examines how these moments create meaning in space, and through acute observation and framing of his subjects, he captures the emotional attachments that these spaces encapsulate and come to represent. Through his documentation of shifting landscapes he is preserving the memory of Baku, and his art gives form to the narratives of the experiences of the people and places that make the city what it is today.

Web saytıWeb saytı
Sənan Ələskərov

Müəllif

Lesli Qrey Dubayda məskunlaşmış kurator olmaqla yanaşı, Körfəz ölkələri və Xəzər regionunun müasir incəsənətini araşdırır. O ArtAsiaPacific incəsənət jurnalı üçün Mərkəzi və Qərbi Asiya regionlarından yazır. O Bakı incəsənət səhnəsini sevir və tez-tez ziyarət edir.

Lesley Gray is a Dubai-based curator and researcher focusing on contemporary art in the GCC and Caspian Sea regions. She is also a freelance writer covering Central and West Asia for the art journal ArtAsiaPacific. She loves the Baku art scene and visits often.

Tags: