Tags :Konsertlər

ASTV

Ahmedowsky Trio

Ahmedowsky Trio şәhәrin әn dinamik gәnclәrindәn Babәk Ahmedowsky, Xudayat Әhmәd vә Mәhәmmәd Lәtifli tәrәfindәn qurulub. Bu aralar onlar May-İyun aylarında Ətraflı bax