Elchin Shirinov “Jazz Quartet”

 Elchin Shirinov “Jazz Quartet”

The Elchin Shirinov

 

Jazz Quartett

 

Featuring:

 

  • Erik Leuthäuser
  • Bernhard Meyer
  • Peter Meyer

 

Friday, June 21, 7 pm

 

Venue: Chamber & Organ Music Hall (Kirche)

Address: 28 May Str., 41

Free admission

 

Fête de la Musique and Goethe-Zentrum Baku present: 

 

Pianist Elchin Shirinov, honored artist of Azerbaijan, is the main force behind this unusual jazz quartet. After meeting award winning German vocalist Erik Leuthäuser at a Vocal Jazz Festival in Poland the urge to play together was born despite living in two far away countries. But music overcomes bounderies and so in 2019 a new quartet is born featuring both the vocalist and pianist as well as two well known German jazz musicians on bass and guitar by the name of Bernhard and Peter Meyer. Two brothers who are making waves in the German Jazz scene with several projects such as the “Melt Trio”. Every member of the new quartet brings in their own musical background and stories and compositions.

Эльчин Ширинов

 

Джазовый квартет

 

Исполнители:

 

  • Эрик Лойтхаузер
  • Бернхард Мейер
  • Питер Мейер

 

Пятница, 21 июня, 19:00

 

Место: Зал Камерной и Органной Музыки (Кирха)

Адрес: ул. 28 мая, 41

Вход свободный

 

Fête de la Musique и Goethe-Zentrum Baku представляют:

 

Пианист Эльчин Ширинов – заслуженный артист Азербайджана, является главной силой необычного джазового квартета. После встречи на Вокальном Джазовом Фестивале в Польше с немецким вокалистом Эрик Лойтхаузером и несмотря на то, что они живут в двух отдаленных странах, у них возникло желание играть вместе. Но музыка преодолевает границы и в 2019 году рождается новый квартет, в который вошли вокалист и пианист, а также двое известных немецких джазовых музыканта, басист и гитарист, братья Бернхард и Питер Мейеры. Эти два брата создали со своими проектами, таким как «Melt Trio» волну на немецкой джазовой сцене. Каждый участник вносит в работу квартета свой музыкальный опыт, свои истории и композиции.

Elçin Şirinov

Salam, biz VarYoxuq. Bizi birləşdirən bir dəyər var – incəsənət və mədəniyyətimizi fərqli rakurslardan göstərmək və inkişaf etdirmək istəyi. Biz keçmişin mədəni və incəsənət nailiyyətlərinin kölgəsində gizlənmək istəmirik, yeni uğur, yeni təşəbbüs, qısası yeni nəfəs axtarırıq.

Fəaliyyətimizin ilk 2 ilində müxtəlif şirkət və təşkilatlardan maddi dəstək alsaq da, son 1 ildir ki, özümüz özümüzü kommersial layihələrlə maliyyələşdiririk. Təəssüf ki, bu imkanlar həmişə əlçatan deyil və artıq siz sadiq izləyicilərimizə üzümüzü tutmaq məcburiyyətindəyik. İndiki məkanımız bizim üçün sadəcə iş yeri deyil. Bura həm müxtəlif tədbirlərimizi, canlı yayımlarımızı etdiyimiz studiyadır, həm də bir araya toplanmaq, müxtəlif ideyalar arasında breynstorminq etmək və nəticədə keyfiyyətli, faydalı işlər görmək üçün komandamızı birləşdirən yaradıcı məkandır. Hal-hazırda məkan xərcləri və bu kimi məsələlər üçün dəstəyinizə ehtiyacımız var. İtirsək, artıq əvvəlki kontentlər bizdən asılı olmadan zamanla ləngiyəcək və bəlkə də davam edə bilməyəcək. İnanırıq ki, siz də bizim kimi bunu istəməzsiniz. Ona görə də bizə dəstək olmaqdan çəkinməyin.

Bunlar da xoşunuza gələ bilər

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *