Caucasus All Frequency

Yaradıcı şüurun formalaşması tarixində istər ənənələrin hakim olduğu, istərsə də yaradıcılıq prosesinin əsas dəyəri olan innovativliyə üstünlük verildiyi dövrlər olmuşdur. Ənənənin düzgün təfsiri və yenilikçi fikirlərin ortaya çıxması yaradıcılığın genişlənməsində hərəkətverici qüvvədir. Bədii düşüncələrin inkişafı ənənə və yenilik arasında davamlı qarşılıqlı əlaqə sayəsində baş verir.

 

Bu əlaqə Mountains of Tongues ilə birlikdə təşkil olunan Caucasus All Frequency (Qafqazdakı Bütün Tezliklər) Festivalının əsas ideyasını təşkil edir. Köhnə və yeni arasında dialoq yaratmaq məqsədi ilə təşkil olunan festival Qafqazdan gələn ənənəvi musiqiçilərin və Azərbaycan, Gürcüstan, Macarıstandan olan yerli və beynəlxalq eksperimental musiqiçilərin birgə səyləri nəticəsində baş tutacaq. VarYox tərəfindən Dövlət Turizm Agentliyi ilə birlikdə təşkil edilən Xınalıqdakı Art Rezidensiyası layihəsinin bir hissəsi olan bu festival mədəniyyətlə əlaqəni itirmədən yaradıcılığı təşviq etmək üçün misilsiz bir fikir ortaya qoyur. Yəni – ənənə yolu ilə yenilik.

 

Qafqazın ən yüksək yaşayış ərazilərinin gözəgəlimli mənzərələrinin fonunda çıxış edən musiqiçilər dinləyicilərini onlar üçün hələ uzun müddət davam edəcək mədəni və eksperimental təcrübə dünyasında qonaq edərək musiqinin möhtəşəmliyini üzə çıxaracaqlar. Seminarlar və ustad dərsləri isə əlavə olaraq musiqiçilərin öz yaradıcılıqlarının kontekstini çatdıra biləcəkləri və dinləyicilərin əsas suallarına cavab verəcəkləri bir təcrübə olacaqdır.

 

Cümə, 6 sentyabr 

Festivalın ilk günü yerli musiqi ilə tanışlıq kursu olaraq başlayır, daha sonra Xınalıq dilində qeyri-adi poeziya ifası ilə davam edir. Sonrakı çıxışlar festivalın konsepsiyasını əks etdirir, çünki macar musiqiçi Balazs Pandi eksperimental və xalq musiqisinin miksində Qubadan gələn zurna ifaçıları ilə müşayiət olunur. Daha sonra isə Rəhman Məmmədlinin ecazkar gitara ifasında xalq musiqisi Həzi Kərimin elektron araşdırmaları ilə davam edərək eksperimental musiqiyə keçid alacaqdır.

 

Şənbə, 7 sentyabr

Festivalın ikinci gününə “Gitara” filmi və şəxsi musiqi uğurları haqqında danışacaq Rəhman Məmmədli ilə başlayan məşğələlərlə davam edirik. Elektron musiqiçi Tornike Margvelashvili səs və modul sintezi haqqında danışacaq, sonra Balazs Pandi vinil DJ setinin müşaiyətində beynəlxalq caz və vinil kolleksiyasını müzakirə edəcək. Son olaraq Aşıq Nargilənin ifasında  məşhur bir dastan və Anchiskhati Xor Triosunun ifasında gürcü polifoniyasından seçmələrlə müşaiyət olunan konsert baş tutacaq. Onların ardınca yerli ifaçı Həzi Kərim, zərb alətləri ifaçısı Fərdi və pianoçu Anar Keytarmandan ibarət Master Unit qrupu çıxış edəcək. Tornike Margvelashvile, klassik bir Azərbaycan səssiz filminə canlı improvizə səsləndirməklə günü yekunlaşdıracaq.

 

Bazar günü, 8 sentyabr

Üçüncü gün Aşıq Nargilənin yaradıcılığının tarixi və mədəni hissəsi haqqında ümumi müzakirə ilə başlayır. Digər bir seminar yerli musiqiçi Həzi Kərim tərəfindən təqdim edilən səs və səs avadanlığı ilə tanışlıqdan ibarət olacaq. Gürcüstandan olan Dato Şuqliaşvili vokal polifoniyası və mövcud üslublar üzrə kiçik təlim keçəcək. Ayaz Əliyev – digər bir yerli sənətkar öz musiqisinin xarakteri və bəstələri haqqında danışacaq. Son gün Xınalıq camaatı və iştirakçılara qısa bir təşəkkür çıxışı ilə yekunlaşacaq, ardınca festivalda iştirak edən musiqiçilərin birgə çıxışları, Xınalıqda yaranan əsərlər, həmçinin Pərvanə Persiani və Ayaz Əliyevin sintezatorla yaratdıqları əsərlərdən ibarət canlı konsertləri ilə festival başa çatmış olacaq.

 

Hər günün sonunda musiqiçilərin çıxışlarının yekunu olaraq Salaam Cinema-nın təşkilatçılığı ilə hazırlanan filmlərin nümayişi, həmçinin musiqidə bədii düşüncə və yaradıcılığa dair müzakirələr olacaqdır. Festival boyunca yarmarkalar və Highflyoga-nın yoqa və meditasiya seansları da olacaq. Bu konsepsiyanın Azərbaycanda bənzəri olmamasını elan etməkdən məmnunluq duyuruq, həmçinin xalq və eksperimental musiqi ifaçılarının bir araya gələrək kollektiv bir iş təqdim etmələri üçün bir platforma təmin etdiyimizə çox şadıq. Mədəniyyət baxımdan zəngin bir ərazinin sehrli atmosferi və layihəni həyata keçirməkdə əməyi olan bütün insanların yaradıcı töhfələrindən ilhamlanaraq Caucasus All Frequency (Qafqazdakı Bütün Tezliklər) festivalında hamını gözləyirik..

In the history of the formation of artistic consciousness there have been both periods of supremacy of tradition and periods of acknowledgement of innovation as the core value of the creative process. The proper interpretation of tradition and the emergence of innovative ideas are driving forces behind the growth of art. The development of artistic thought occurs due to the constant interconnection between tradition and innovation.

 

This connection is at the heart of the premise of the Caucasus All Frequency Festival, organized in partnership with Mountains of Tongues. With an aim to create a conversation between the old and the new, the festival will come to life through the collective effort of traditional musicians from the Caucasus, and both local and international experimental musicians from Azerbaijan, Georgia and Hungary. Part of the Art Residency project in Khinalig, organized by Var Yox in collaboration with the State Tourism Agency the festival presents the unparalleled idea of fostering creativity while staying in touch with culture. That is – innovation through tradition.

 

Accompanied by the outstanding scenery of the highest living areas in the Caucasus, the artists will expose musical colors in all their glory, accommodating the listeners into a lingering sonic space of culture and experimentation. Workshops and masterclasses will be an essential part of the experience, where musicians will contextualize their creations and tackle key issues and questions from the audience.

 

Friday, September 6

Day 1 kicks off with an introductory crash course to local music, later morphing into extraordinary performance poetry in native Khinalig language. Subsequent performances manifest the concept of the festival, as Hungarian artist Balazs Pandi is accompanied by zurna players from Quba in a mix of experimental and conventional music. Later, folk and experimental alternate between each other as Rehman Mammadli with an exquisite guitar performance is followed by electronic explorations by Hazi Karim

 

Saturday, September 7

On day 2, we continue with workshops from participating artists, starting off with Rehman Mammadli, who will talk about the movie “Gitara” and his personal musical achievements. Electronic musician Tornike Margvelashvili will give a talk on sound and modular synthesis, followed by Balazs Pandi, who will discuss international jazz and record collection, accompanied by a vinyl DJ set. The ending note will be a concert with features from Ashig Nargile performing selections from a famous dastan and Georgian polyphony from the Anchiskhati Choir Trio. Followed by them will be another feature from the local Hazi Karim joined by drummer Ferdi and pianist Anar Keytarman in their band Master Memory Unit. Tornike Margvelashvile will be the final act of the day performing a live improvides sountrack to a classic Azerbaijani silent film.

 

Sunday, September 8

Day 3 starts off with Ashig Nargile and a discussion on the culture and background of dastan and ashig culture. Another workshop will be presented by local creator Hazi Karim with an introduction to audio and sound equipment. Georgia’s Dato Shughliashvili  will host a class on vocal polyphony and existing styles. Ayaz Aliyev – another local artist will be talking about his musical character and compositions. Final day will be wrapped up with a short gratification to the people of Khinalig and participants, followed by a final party with collaborative performances from participating artists, Khinalig synthesizer creations and live concerts by Parvana Persiani and Ayaz Aliyev.

 

At the end of each day there will be a screening of films curated by Salaam Cinema, as a final exclamation point to hours of performances from artists and discourse on artistic thought and creativity in music. Throughout the festival, there will also be fairs and yoga and meditation sessions by Highflyoga. We are glad to announce this concept unparalleled in Azerbaijan and provide a platform for all the folk and experimental artists to come together and present a collective sonic landscape. Supported by the magical atmosphere of a culturally rich location and creative contributions of all the people who took part in putting the project together, we are looking forward to the Caucasus All Frequency Festival and meeting you all there.

Bunlar da xoşunuza gələ bilər

Leave a Reply

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir. Gərəkli sahələr * ilə işarələnmişdir