Tags : Foto

Şəkilçəkən

Sənan Ələskərov

Şəkilçəkən rubrikamızın yeni portfoliosu Azərbaycan bədii fotoqrafiyasını formalaşdıran əsas şəxslərdən sayılan Sənan Ələskərov haqqında olacaq. Buna görə də vaxt itirmədən Lesli Qreyin ən yeni yazısını oxuyun!Ətraflı bax

Rəsm və Fotoqrafiya

İlkin Hüseynov

Bakı Qafqaz bölgəsindəki ən böyük şəhərdir. Neft yataqları üzərində qurulmuş şəhər olduğu üçün də dəfələrlə ani neft bumları nəticəsində nəhəng böyümə və inşaat dövrləri yaşayıb. İcra hakimiyyətinin post-sovet şəhəri öz estetika anlayışına görə yenidənqurma istəyi “köhnəlmiş” binaların məcburi söküntüsünə gətirdi, bu da tarixi, köklü evləri qorumaq istəyənləri məyus etdi.Ətraflı bax