Ajax Loading Image

2005-ci ildən təşkil olunan “Bakı Beynəlxalq Caz Festivalı”nın bu ilki proqramı-avanqard və ənənəvi klassikalar-caz musiqisi pərəstişkarları üçün kifayət qədər maraqlı ola bilər. Artıq 18 oktyabrda İçərişəhər Qız Qalası yaxınlığında Mədəniyyət Nazirinin də iştirakı ilə “Açıq hava konserti” ilə açılışı baş tutmuş və 27 oktyabr tarixinə qədər davam edəcək festivala şəhərdə maraq kifayət qədər çoxdur. Həmçinin bu gün “Rotunda Caz Klub”da yerli və xarici iştirakçıların əvvəlcə amerikalı əfsanəvi caz truba ifaçısı Mayls Devis’in “All Blues” (Bütün Blüz) əsərinin interpretasiyası və həmçinin sərbəst caz improvizasiyaları dinləyicilərə və münsiflər heyətinə təqdim olundu. Bundan əlavə festivalın proqramına master klasslar, film nümayişləri, rəsm və fotoqrafiya sərgiləri və dünyanın “kinematik caz soundtrekləri” haqqında mühazirələr də daxildir. “I am Jazzman” (Mən Cazmenəm) adı ilə təşkil olunan gənc ifaçıların beynəlxalq müsabiqəsi “Caz festivalı”nın bir hissəsi olaraq keçirilir. Konsert proqramları ərzində iştirakçılar məşhur caz ifaçılarının əsərlərindən və həmçinin rock və pop janrından popular musiqi hissələrinin improvizasiyası ilə çıxış edirlər.

“Daha çox caz, daha çox intellekt” şüarı ilə təqdim olunan tədbirlər “Landmark Biznes Mərkəzi”, “Muğam Mərkəzi”, “Musiqili Komediya Teatrı”nda və “Kirxa”da təşkil olunur.

Bakı üçün “caz günləri”dir və sizi dinləməyə dəvət edir!

Current program of “Baku International Jazz Festival” that has been organized since 2005 could prove very interesting for avantgarde and traditional classic jazz music admirers. We already had Open Air concert on 18 October near Maiden Tower with attendance of Minister of Culture and there is a huge interest in the festival in the city. Festival will be around till October 27.

By the way, today an interpretation of legendary jazz-trombone player Miles Davis’ “All Blues” and free jazz improvisations presented to referee committee and audience at Rotunda Jazz Hall. Festival program also includes master classes, movie nights, photo and art exhibitions and lectures about cinematic jazz soundtracks. International contest for young performers “I am Jazzman” is being held as a part of “Jazz Festival”. Famous jazz pieces, as well as rock and pop music improvisations are performed within concert programs.

Events are organized at “Landmark Business Center”, “Mugham Center”, “Musical Comedy Theater” and “Kirche”.

These days are “Jazz days” for Baku and you are invited to listen!

Bakı Beynəlxalq Caz Festivalı

18 Oktyabr - 27 Oktyabr

Tədbirə getTədbirə get
Tags: