Yadelli Lyuk

50 manat

Nəhəng siçan

Azad şüur

Bayram

Müəllimlər

Hekayə

Əhalinin şeyi

Amneziya

Youtube

Merac