Tags : Tədbirlər

Sorğu #3: Gazelli Art House

Hәsәn Ağa hәdәfini dәyişib, bu dәfә Gazelli Art House qalereyasında sәrgidә olub, növbәti sorğusunu sәrgiyә gәlәnlәr arasında aparıb. Sәdәrәk sorğusundan әsas fәrqi biz hiss etdik, siz hiss etdinizmi? :)Ətraflı bax

“Futbol və İncəsənət” sərgisi başlayır

“İncəsənət və Futbol” sərgisi hər gün açıqdır, 14:00- 20:00. İctimai nümayiş və konsertlər zamanı sərgi saatları uzadılır.  Konsertlərin və futbol oyunlarının bir aylıq proqramı aşağıda verilmişdir. Bütün tədbirlərə giriş sərbəstdir.Ətraflı bax

Neyrovizuallaşdırma

Mayın 17-də “Artım” layihə məkanında 10 gənc rəssamın “Neuroimaging” (Neyrovizuallaşdırma) adlı sərgisi açılıb. Sərgi çərçivəsində “Artım Lab” proqramının iştirakçıları üçün neyrobioloq Nuranə Kazımova tərəfindən keçirilmiş seminarın yaradıcılıq nəticələri təqdim edilib. Sərgidə gənc rəssamların, insan beyninin möhtəşəm xüsusiyyətlərini araşdıran əsərləri nümayiş olunub.Ətraflı bax

VarYox-un WHIST təcrübəsi

Kağızdakı linkə baxdıqdan sonra gördüyüm nəticə isə məni çox heyrətləndirdi. 243 səhifəlik bir siyahıda hər ədədin mənası və bizim psixoalanitik portretimiz yer alırdı. Heyrət və təəccübümün səbəbi isə nə bukletin 243 səhifə olması, nə də təcrübənin gözlədiyim qədər qorxulu olmaması idi. Səbəb portretimin gözlədiyimdən daha sadə çıxması oldu.Ətraflı bax