Ajax Loading Image

Bu gün Azərbaycanda xalça rəssamlığı deyəndə ağla gələn ilk rəssamlardan biri Faiq Əhməddir. Faiqin xalçaya olan unikal estetik yanaşması rəssama eləcə də dünya miqyasında şöhrət gətirib. Bakıda yaşayan rəssam Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq Akademiyasının heykəltəraşlıq fakultəsinin məzunudur. 2007-ci ildə Faiqin əl işi Venesiya bienalı çərçivəsində Azərbaycan pavilyonunda nümayiş etdirilmiş və 2013-cü ildə o, İslamın vizual ənənələrindən ilhamlanmış müasir incəsənət əsərlərinə verilən prestijli Viktoriya və Albert Muzeyinin (London, Böyük Britaniya) “Jameel” mükafatına layiq görülmüşdür. Eləcə də dünyanın bir çox adlı-sanlı muzeylərində və bir çoxlarının şəxsi kolleksiyasında onun əsərlərini görmək mümkündür.

 

Faiq Əhməd daha əvvəl VarYox-un təşkil etdiyi festivallarda və görüşlərdə iştirak etmişdir. Hal-hazırda VarYox və Turizm Agentliyinin ortaq layihəsi olan Xınalıq proyektində isə Faiq öz nəzəri təcrübələrini Xınalıq icması ilə bölüşəcək. Rəssamın xalça ənənələri ilə bağlı olan dərin bilgisi və eləcə də yerli əhalinin ənənəvi xalça bilgisinin birləşməsi nəticəsində ortaya yeni gözəl işlərin çıxacağına inanırıq. Layihə boyunca Faiq digər rəssam və memarlarla birgə vörkşoplarda da yaxından iştirak edəcək.

 

  • Daha əvvəl amerikalı kurator Lesli Qrey-in Şəkilçəkən rubrikasında Faiq Əhməd haqqında yazdığı yazını oxuyun: Faiq Əhməd.

 

Today in Azerbaijan one of the first names one recalls when it comes to carpet artistry is Faig Ahmed. Faig’s unique aesthetic approach to  carpet has brought the artist a worldwide fame. An artist living in Baku is a graduate of the faculty sculpture of the Azerbaijan State Academy of Art. Faig’s work was presented at the Azerbaijani pavilion in 2007 as part of Venice Biennale, and in 2013, he was awarded  Jameel Award of prestigious Victorian and Albert Museum (London, UK), inspired by the visual traditions of Islam. His works can be seen in many museums around the world and in private collections of different people.

 

Faig Ahmed has previously participated in festivals and meetings organized by VarYox. Within Khinalig project, which is currently a joint project of VarYox and State Tourism Agency, Faig will share his theoretical experiences with Khinalig community. We believe that artist’s in-depth knowledge of carpet traditions, as well as  combination of traditional carpet knowledge with  local population, will bring out new wonderful things. Throughout the project, Faig will also work closely with other artists and will take active participation in workshops.

 

  • Read the previous article written by American curator Leslie Gray about Faik Ahmed in the #Şəkilçəkən Series: Faig Ahmad.

 

Faiq Əhməd

Tags: