Tags : Tədbirlər

Kauseffekt: Stigma

Artıq 1 ildən çoxdur üzərində çalışılan «STIGMA» layihəsi nəhayət baş tutdu. KAUSEFFEKT tǝrǝfindǝn tǝşkil olunan vǝ müxtǝlif incǝsǝnǝt nümayǝndǝlǝri ilǝ ǝmǝkdaşlıq nǝticǝsindǝ yaranan «STIGMA» sǝrgisinin əsas missiyası: «İncǝsǝnǝt vasitǝsi ilǝ stereotiplǝrlǝ mübarizǝ»dir. Ətraflı bax

Rafiq Babayev ilə bağlı mühazirə

21 Aprel Bakı Fotoqrafiya evində Rafiq Babayev ilə bağlı mühazirə keçiriləcək. Musiqiçinin qızı Fərizə Babayevə atasının nadir fotolarından, qastrol səfərlərindən və həyatının maraqlı məqamlarından danışacaq.Ətraflı bax

Dünya Autizm Məlumatlandırma Günü

"Mədəni Niyyət" 2 Aprel Dünya Autizm Məlumatlandırma Günü ilə bağlı, Birgə və Sağlam İctimai Birliyin nəzdində fəaliyyət göstərən Kashalata cafe-də autizmli uşaqlarla maraqlı bir gün keçirib.Ətraflı bax

Kukla Evi: Qrup Sərgisi

12 aprel Kapellhausda müasir incəsənət üzrə beynəlxalq qrup sərgisi  açılır. Sərginin mövzusu daha çox kişi və qadın münasibətlərinin inkişafı üzərində cəmlənib və hər kəsi mədəniyyətin daxilində öz şəxsi mövqeyini görməyə çağırır.Ətraflı bax